nhiên liệu đốt chế biến từ cây gỗ

dăm gỗ

Lò hơi và bếp đốt Đầu tiên chúng tôi phác thảo các nguyên tắc chung của việc sử dụng gỗ làm nhiên liệu cho các thiết bị gia dụng và công nghiệp . phạm vi ứng dụng của hộ gia đình lên đến 100 kw , trong khi các thiết bị công nghiệp thấp nhất …

So sánh củi ép mùn cưa và củi gỗ

Củi ép mùn cưa – Củi gỗ Nhiên liệu nào đốt rẻ hơn Củi gỗ đã được cắt , tách , sấy khô là rẻ hơn để sử dụng củi ép mùn cưa . các tính toán cho thấy bạn sẽ tiết kiệm được tối đa số tiền của mình nếu bạn sử dụng củi …